Kamis, 15 Oktober 2009

Kisah Nabi Musa As dengan Nabi Khaidir As (1)

KISAH NABI MUSA As dengan Nabi Khidir AS

( Sebuah Perjalanan yang Penuh Hikmah dan Permisalan)Bagian 1:BismillahirrohmanirrohimSiapa Nabi Musa As dan Tongkat nya.Dengan nama Mu duhai Alloh, aku tuliskan kembali kisah yang penuh pelajaran bagi manusia yang telah Engkau kabarkan pada Utusan Mu, yang kucintai Nabi Muhammad mutiara jagat yang tinggi disisiMu. Yakni kisah perjalanan seorang manusia yang sangat logis Musa As, Nabi dan UtusanMu untuk menjadi pemimpin bagi keturunan Nabi Yaqub As putra Ishaq As bin Ibrohim kholilulloh.

Dialah Musa AS yang Engkau gelari Kalimulloh.Segenap puji tak terhingga hanya milik Alloh yang maha Tinggi, aku panjatkan rasa syukurku kepadaMU, atas wujud diriku lahir batin. Aku juga sampaikan terimakasih Alhamdulillah kepada junjungan ku Nabi Muhammad SAW cahaya yang menerangi kegelapan hati. Aku sampaikan pula Alhamdulillah rasa terimakasihku kepada pembimbingku (Mursyid) Syaikhunal Muchammad Muchtar bin Al-Haj Abdul Mu'thi, hormat ku dan taatku atas cahaya yang telah engkau warisi dari para Nabi dan ulama warosatutul ambiya..Kisah perjalanan Nabi Musa As. sesungguhnya telah jelas terukir dalam Kitab Mu Alqur'an dalam salah satu Surat Mu untuk para manusia yang bernama Al Kahfi, pada ayat 60 sampai 82.Mari kita buka kitab Hudalinnas surat untuk kita Al-Khafi ayat 60-82.Aku berlindung diri kepada Mu dari tipudaya Syaithon yang dilaknat Alloh.Siapakah Musa yang seorang Nabi itu?Dialah seorang lelaki anak dari Imron bin Yashar dan Yashar adalah putra Lawai putra Nabi Yaqub As. Yaqub As adalah putra Nabi Ishaq As, dan Ishaq adalah putra Nabi Ibrahim As dengan Ibu Sarah.Jadi Nabi Musa adalah masih katurunan dari Nabi Ibrahim bapaknya para Nabi.Yang mempunyai tongkat sakti dari Tuhannya.Kawan-kawan tentu tahu tentang TONGKAT sakti yang Nabi Musa As. miliki itu.Tak apalah kiranya sebelum memasuki kisah pertemuannya dengan Khidir mari kita ulang ingatan kita tentang kehebatan TONGKAT SAKTI Nabi Musa As. itu.Pertama, Tongkat Nabi Musa As itu bisa menjadi ular besar atas izinNya. Ular itu menelan semua ular-ular buatan para penyihir si Fir'aun laknatulloh yang memenuhi lapangan. Simbol apakah Ular ?Ular seperti yang kita kenal adalah hidupnya selalu berganti kulit, nylungsumi.

Setiap kali sudah tua, maka ia kembali ganti kulit dan muda lagi.

Ular adalah hewan yang memanjang, badannya memanjang, panjang.

Simbol apakah ini?

Bagi orang-orang yang berfikir mestinya faham.

Sesungguhnya dalam penciptaan apa saja yang dibumi dan dilangit mengandung pelajaran.Yang kedua, Tongkat Nabi Musa As bisa menghilangkan BANJIR AIR BAH

Yang ketiga, Tongkat Nabi Musa As bisa menghilangkan ANGIN TOPAN besar.

Yang ke empat, Tongkat Nabi Musa As bisa menghilangkan BANJIR BELALANG,.

Yang kelima, Tongkat Nabi Musa As bisa menghilangkan BANJIR KUTU,

Yang ke enam, Tongkat Nabi Musa As bisa menghilangkan BANJIR KATAK,

Yang ke tujuh, Tongkat Nabi Musa As bisa menghilangkan BANJIR DARAH,FA-ARSALNAA'ALAIHIMUT TUUFAANA WAL JAROODA WAL KUMMALA, WADZ DHOFAADI'A WAD DAMA (QS.7/A'rof :133)

Artinya :

Maka Kami (Alloh) kirimkan kepada mereka (Fir'aun dan bala tentaranya) 1.TUUFAAN, 2. JAROODA (banjir belalang), 3. KUMMALA ( Banjir Kutu), 4. DHOFAADI'A (banjir katak) dan 5. AD DAMA ( banjir darah).Yang ke delapan, Tongkat Musa bisa untuk memukul BATU keras dan dari batu yang dipukul keluar AIR yang menghidupkan (Maul Hayat).IDLRIB BI'ASHOOKAL HAJAR, FAN FAJAROT MINHUTS NATAA'ASYROTA 'AINA (QS.2/Al-Baqoroh: 60).Bagaimana Tongkat Musa bisa mengusir banjir Darah, Banjir Katak, Banjir Kutu dan banjir Belalang?

Kisah Nabi Musa AS danNabi Khidir AS bagian 2Tentang Tongkat Nabi Musa AS.

Bagaimanakah kisahnya kedzoliman Fir'aun ada hubungannya dengan Tongkat Musa.

Dari mulai ular sihir yang ditelan ular dari jelmaan dari Tongkat Musa.

Kawan kiranya boleh kami sampaikan tipudaya Fir'aun laknatulloh pada Nabi Musa.

Kerana kedholiman Fir'aun yang sudah menjadi-jadi, mengaku-ngaku dirinya tuhan yang tinggi "Ana robbul'ala"Maka didatangkan banjir KUTU. Disaku baju ada kutu, kasur ada kutu, dimakanan ada kutu, dipakaian ada kutu, disetiap prabot ada kutu dan kutu. Kutu=kutu itu membuat rakyat Fir'aun berdemontrasi agar Fir'aun yang mengaku tuhan itu menghilangkan banjir kutu yang gatal dan memusingkan.Ternyata Fir'aun tak dapat membasmi kutu-kutu itu. Meskipun telah mengerahkan bala tentaranya. Malah kutu-kutu itu bertambah banyak membuat orang menjadi gila.Dan Fir'aun mendatangi N Musa AS dan berkata" Ya Musa, Ud'ulana Robbaka bima 'ahida indaka la inkasyafta 'anna rijzalanu-minanna laka wala nursilanna ma'aka banii Isrooila" – Artinya Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami pada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Alloh ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilankgan azab( banjir kutu itu )dari kami maka pasti kami akan beriman kepadamu dan membiarkan Bani Isroil pergi bersamamu.Musa pun berdoa pada Alloh, kemudian atas perintah Tuhannya agar memukulkan tongkatnya sehingga kutu-kutu itu pun lenyap. Tetapi apa?Fir'aun mengingkari untuk beriman kepada Musa dan Alloh SWT.Lalu didatangkannya oleh Alloh katak hijau kelabu yang menjijikan diseluruh negri Mesir penuh dengan katak. Tidak ditadak didalam rumah atau pun diluar rumah katak katak berloncatan sangat banyaknya. Kembali Fir'au di demo rakyatnya yang takluk padanya. Meminta kalau memang Fir'aun itu tuhan maka agar mengusir katak-katak yang membanjiri negeri nya. Fir'aun kewalahan, maka dating lah ia pada Musa dan meminta menghilangkan adzab berupa katak=katak yang meraja lela dan jika bias dikabulkan maka Fir'aun beserta bala tentaranya akan beriman pada Musa.Setelah Musa mengabulkan permintaan Fir'aun dengan berharap Fir'aun sungguh-sungguh mau beriman pada Alloh, maka dipukulkan Tongkat nya Musa ke katak-katak yang membanjir itu seketika katak=katak itu menghilang atas izin Alloh.Fir'aun tetap ingkar, tidak beriman pada Musa. Maka Allopun mendatangkan banjir belalang, banjir darah dan juga TAUFAN. Secara berulang Fir'aun tetap tidak mau mengakui kenabian Musa meskipun telah berulang kali menunjukan Mukjizat Tongat untuk mengusir Banjir Belalang, Banjir Darah dan angina Taufan.Dan akhir Alloh pun menetapkan nasib Fir'aun laknatulloh harus ditenggelamkan di laut bersama pasukannya.Disini juga Tongkat Nabi Musa As, atas perintah Alloh membuat air laut terbelah menjadi 12 jalur dan menjadi dapat dilalui dengan berlari oleh Nabi Musa As dan 12 suku bani Isroil. Begitu banyak nikmat pertolongan Alloh atas bani Isroil melaui Nabi Musa As.Bani Isroil telah diselamatkan dari penindasan Fir'aun, tetapi Bani Isroil banyak tidak bersyukur.

Maka dimulailah awal mula Alloh memerintahkan Nabi Musa As. untuk menemui Hamba Alloh yang kemudian dikenal oleh kita sebagai Khidir.Latar Belakang Nabi Musa As. Diperintah Alloh untuk Bertemu Nabi Khidir As.Ketika Nabi Musa As atas perintah Alloh berkhutbah dihadapan 12 suku Bani Isroil sebagaimana tertulis dalam Qur'an, " Wahai Bani Isroil, ingatlah kamu semua akan nikmat-nikmat Alloh yang telah Alloh nikmatlan atas kamu semua? Dan Kami melebihkan atas kamu kelebihan dari umat-umat yang lain." (Al baqoroh/47)Sebenarnya nikmat yang mana saja yang mesti diingat oleh bani Isroil? Diantara nikmat itu adalah :

Pembebasan Bani Isroil dari perbudakan, penindasan dari Fir'aun, ini adalah nikmat terbesar, nikmat kemerdekaan bani Isroil.Yang kedua, Bani Isroil mesti ingat waktu dikejar-kejar Fir'aun bala tentaranya, maka atas izin Alloh melalui tongkat Nabi Musa As, laut pun terbelah 12 setelah dipukul oleh Nabi Musa dengan Tongkatnya.Yang ketiga, Bani Isroil mesti ingat atas nikmat di saat kelaparan kemudian atas permintaan seeorang diantara mereka agar meminta pada N Musa untuk mendo'a agar Alloh mendatangkan makanan dari langit. Kemudian kelaparan mereka tertolong makanan yang didatangkan dari langit atas izin Alloh.Yang ke-empat yaitu Nikmat bagi Bani Isroil ketika mereka kehausan tak ada air maka dengan Tongkat Nabi Musa As. Dipukulkan ke BATU besar memancarlah mata air dua belas sehingga masing masing suku medapatkan satu sumber.Bagi kita apakah kisah Nabi Musa As. Memukul batu dengan sajaroh/tongkatnya itu hanya sekedar cerita masa lalu tanpa pelajaran yang dapat dipraktekan?Simbol apakah Tongkat Nabi Musa As itu bagi kita?Perlambang apakah BATU besar yang dipukul dengan tongkat bisa memancarkan AIR segar menyegarkan.Disinilah fungsi Qur'an mesti kita praktekan, sebagai pelajaran, penuntun dan petunjuk bagi orang orang yang berfikir.Ditengah-tengah khutbahnya Nabi Musa AS dihadapan Bani Isroil itu ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi Musa AS, dengan pertanyaannya, sebagai berikut " WAHAI NABI MUSA, SIAPAKAH ORANGNYA YANG PALING PANDAI SEKARANG INI?"

Di jawab oleh Nabi Musa As," AKU LAH ORANG PANDAI DIATAS BUMI INI"Dengan pernyataan Nabi Musa inilah ALLOH maha mendengar siapa yang berkata baik dengan dilahirkan maupun didalam hatinya.Alloh langsung menegur Nabi Musa As. Dengan firmanNya," MUSA, ANAA LI ABDAANI HUWA A'LAMU MINKA…"

Artinya :"Wahai Musa, Aku mempunyai hamba yang lebih pandai dari kamu…"Seperti sengat petir disiang bolong Nabi Musa mendapat teguran Alloh, dan dengan tunduk berkata," Dimanakah kami dapat bertemu hambaMu yang lebih pandai dari aku".

Kemudian Alloh menjawab," Hamba-Ku bisa ditemui disuatu tempat yang disebut MAJMA AL BAHROIN".

Dari sinilah awal pencarian Nabi Musa AS untuk bertemu hamba Alloh yang lebih pandai dari nya yang kita kenal dengan Nama Nabi Khidir.


Kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS bagian 3


Di bagian ketiga ini kisah yang diberikan Tuhan melalui wahyu Nya kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebuah firman Nya dalam Qur'an :

"WALAQOD SHORROFANA FII HADAL QUR'AANI LINNAASI MINKULLI MASYALIN WA KAANAL INSAANU AKTSARO SYAI WIJADALAN"

QS: Al Kahfi 54.

Artinya :

"Dan sesungguhnya Kami telah mengulan-ulang bagi manusia di dalam Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan adalah manusia itu makhluk yang banyak membantah".Nabi Musa AS bertanya kepada Tuhannya,"Ya Robbii, kaifa lii bihii?"

Wahai Tuhanku bagaimanakah caranya aku menemui hambaMu yang lebih pandai dari aku itu…?.

Tuhanpun menjawab," Apabila kamu ingin bertemu hambaKu yang lebih pandai dari kamu maka dia tempatnya ada di Majma'al Bahroin itu adapun caranya yaitu kamu harus pergi kesana, tetapi bawahlah ikan yang telah mati(ikan laut) dan ikan itu kamu tempatkan dalam kepis(tempat ikan) dan jika sampai pada suatu tempat ikan tersebut menghilangdari tempatnya karena hidup kembali, maka disitulah tempatnya hambaKu yang lebih pandai dari kamu"Kemudian Nabi Musa melakukan persiapan untuk pergi kesuatu tempat yang belum pernah ia ketahui yang namanya adalah Majma'al Baroin. Nabi Musa pun pergi ke pasar untuk membeli ikan laut yang akan dijadikan bekal dan petunjuk dimana tempatnya hamba Alloh yang lebih pandai darinya. Setelah mendapatkan ikan dan bekal yang cukup maka Nabi Musa AS berangkat bersama seorang muridnya yang bernama Yusya. Yusya ditugasi membawa bekal-bekal untuk perjalanan termasuk ikan yang ada dalam kepis.Siapakah Yusya itu dan apa hubungan nya dengan Nabi Musa AS.Yusya murid Nabi Musa As adalah putra dari Nun putra dari Ifrosun putra dari Nabi Yusuf As. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yaqub As putra dari Nabi Ishaq As.putra Nabi Ibrahim As. Jadi pemuda yang bernama Yusya itu silsilahnya bertemu di Nabi Yaqub AS.Untuk Mencapai Bertemu Yang Diberi Anugrah Khusus Perlu Bertahun Tahun:Alloh berfirman dalam Qur'an," WAIDZ QOOLA MUSA LIFATAAHU LA ABROKHU HATTA ABLUGHO MAJMA'AL BAHROIN AU AMDLIYAA HUKUBAAN"

Artinya :

"Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya,' aku tidak akan berhenti (berjalan), sebelum sampai ke Majma'al Bahroin (pertemuan dua lautan) atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun'. Q.S Al Kahfi/60.Dari ayat itu Nabi Musa AS dan Yusya bertekad untuk berjalan meskipun bertahun-tahun menyuri pantai.

Kata Hukubaan adalah jamak dari Hakibah adalah bertahun-tahun (lebih dari 80 tahun).

Inilah pelajaran bagi kita jika kita mempunyai maksud yang mulia (yang diridloi Alloh ) maka mesti punya tekad kuat dan pantang menyerah meskipun berpuluh-puluh tahun.Dalam perjalan Nabi Muhammad SAW pun untuk mencapai hidup yang mendapat petunjuk Tuhan dilakukan kholwat bertahun-tahun sebelum wahyu itu diturunkan pada Nya.Bagaimanakah kita ini yang bercita-cita jadi manusia yang sholih, muttaqin? Apakah cukup santai-santai saja tiada kesungguhan mencapai keridloan Alloh.Kembali pada perjalanan Nabi Musa As dan muridnya yang telah menyusuri pantai untuk mencari tempat pertemuan dua lautan.

Didekat pertemuan dua lautan itu ada batu besar "Shokhro" (kalau batu kecil Hasho, batu sedang Hajarun). Didekat batu besar Shokhro ada sumberan air "MAUL HAYAT".

Air yang bila mengenai sesuatu yang telah mati bisa hidup kembali.

Inilah patokan yang mesti dipegang oleh Nabi Musa As. Pesan Alloh jika sampai ditempat air yang bila mengenai ikan yang akan dijadikan lauk dan bisa hidup lalu berenang ke laut itulah tandanya Majma'al Bahroin sudah dekat.Sejak pagi kedua anak manusia itu berjalan tiada hentinya, dibawah terik matahari pun terus dijalaninya demi suatu ketinggian disisi Alloh. Di atas pasir pantai yang panas diterpa angina laut yang semilir ditemani ombak yang berkejaran terus berjalan hingga tak terasa Nabi Musa As sangat kelelahan sekali, lalu Nabi Musa As pun beristirahat dibalik bayangan batu besar Shokhro, dan terlelap tidur. Sedang pemuda Yusya tidak tertidur, ia menjaga Nabi Musa As yang terlelap keletihan keduanya lupa makan bekal yang telah disiapkan. Pada saat Nabi Musa tertidur inilah Yusya simurid Nabi Musa As mengalami kejadian ajaib.

Ikan yang akan dijadikan lauk itu melompat ke air dan hidup lalu berenang ke tengah lautan.

Yusha tertegun-tegun akan keajadian ini.

Tidak lain ikan yang mati itu terkena percikan sumber air maul hayat didekat batu itu.

Dan Yusha pun terlupakan untuk menceritakan kejadian aneh ini kepada Nabi Musa As., sehingga keduanya terus berjalan kembali sampai jauh.Sampai suatu ketika Nabi Musa AS teringat akan bekan makanannya untuk dimakan maka dimintanya bekal yang dibawa oleh Yusya. Dan Yusya pun baru menceritakan tentang ikan yang secara aneh melompat ke laut dan berenang, sebagai mana dikabarkan Alloh dalam Qur'an surat Kahfi :

"Maka tatkala mereka sampai ke suatu pertemuan dua lautan itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka telah berjalan lebih jauh, berkatalah Musa," Bawalah ke mari makanan kita sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini".

Lalu Muridnya menjawab,"Tahukah Wahai Nabi Musa, tatkala kita mencari tempat berlindung dibalik batu tadi, maka sesungguhnya akau lupa menceritakan tentang ikan itu dan tiadalah yang melupakan aku untuk menceritkan kecuali syaithon dan ikan itu mengambil jalan ke laut dengan cara yang aneh sekali".

Maka Musa berkata," Itulah tempat yang kita cari". Lalu keduanya kembali mengikuti jejak kakinya semula.Apakah hikmah dibalik kata" Majma'al Bahroin"

Apakah hanyalah sekedar tempat pertemuan dua lautan, dimana kedua air laut itu tidak saling bercampur.

Yang satunya laut itu berasa tawar dan yang satu lagi berasa asin. Diantara dua laut itu seolah-olah ada pembatas yang tranparan, keduanya tidak saling melampoi.Pelajaran yang bias kita petik adalah apabila kita ingin mencapai kehidupan yang benar-benar beruntung disis Alloh, sesuai tujuan manusia hidup maka mesti mempertemukan dua lautan ILMU. Yang kedua ilmu itu sangat jelas batas-batasnya.

Yaitu Ilmu tata lahir yang disebut Ilmu Syariat dan yang kedua Ilmu tata bathin, yaitu dikenal dengan nama Ilmu hakikat. Dengan menggabungkan kedua Ilmu itu dalam hidup kita maka kita akan menjadi benar-benar hidup.

Hidup yang hakiki. Hidup sejati.

Untuk mendapatkan Ilmu Syariat mesti belajar kepada para Ulama ahli syariat dan untuk belajar Ilmu Hakikat, maka mestilah belajar pada Ulama Ahli Hakikat.Inilah sesungguhnya symbol Nabi Musa AS sebagai Ahli Ilmu Tata Lahir, dan Nabi Khidir AS adalah symbol Ahli Ilmu Bathin, ILmu hakikat, Ilmu yang tersembunyi.


Kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS (4)

Pertemuan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS.

FAWAJADA ABDAN MIN IBAADINAA AATAINAAHU ROMATAN MIN'INDINAA WA'ALLAMNAAHU MIN LADUNNA 'ILMAN.


Artinya : Maka (Musa dan Yusya) bertemu hambaKu diantara hamba-hambaku yang Aku beri ROHMAT khusus kepadanya dan yang Aku ajarkan kepada Ilmu dari Ilmu-Ilmu Alloh ( Ilmu Laduni).QS Al Kahfi 65.


Setelah Nabi Musa AS bersama Yusya berjalan menyusuri tapak kaki mereka akhirnya sampai kembali ke tempat Batu Besar Shokhro yang didekatnya ada Sumber Air Kehidupan (Maul Hayat) dan didekat batu itu telah ada seorang hamba Alloh yang dijanjikan bertemu dengan Musa AS.


Padahal pada kali yang pertama datang ditempat itu bahkan sampai tertidur lama ditempat itu tidak didapat hamba Alloh tersebut.


Siapakah hamba Alloh yang telah mendapat Rohmat khusus dan Ilmu langsung dari sisi Alloh?

Dia adalah Bun-ya putra Malkan bin Amir.

Amir putra dari Sholikh putra Arfakhsyad putra dari Syam bin Nabi Nuh As.

Bun-ya bin Malkan ini pada akhirnya dikenal oleh kita namanya Nabi Khidir, meskipun Al-Qur'an hanya menyebut secara umum " HambaKU diatara hambaKu yang telah mendapat ROHMAT khusus dan diajari Ilmu Alloh langsung.


Tentang Ilmu Laduni / Ilmu Ghoib.

Dari kata "Ladunna Ilman" ini kemudian muncul kata-kata Ilmu Ladunni dan orang banyak mengatakan bahwa Ilmu Ladunni adalah Ilmu yang datang langsung dari Alloh tanpa melalui malaikat Jibril AS.

Dan semua orang bisa mendapatkan Ilmu Ladunni ini.

Adapun Ilmu yang tergolong kelompok Ilmu ini ada juga disebut Ilmu Warotsah dan Ilmu Firotsah. Ilmu-ilmu ini tidak dapat dipelajar.

Yang ada dalam kitab-kitab adalah bagaimana cara mencapai Ilmu Ladunni itu.Bukan ilmu ladunni itu sendiri. Ilmu Ladunni adalah ilmu pemberian dari Alloh langsung.


Mengapa Bun-ya bin Malkan dikenal dengan sebutan Khidlir?.

Bun-ya disebut Khidlir karena pada awalnya setiap kali Bun-ya Sholat maka keadaan sekeliling nya mejadi terlihat bersinar hijau.


Hijau bahasa arab-nya AHDLORU, kemudian menjadi Khidlir.

Demikian Syaikh Muchammad Muchtar bin Abdul Mu'thi menerangkan dalam kitab Ma'ul Hayat-nya.


Setelah Nabi Musa AS bertemu dengan Bun-ya maka Nabi Musa menyampaikan salam, "Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokaatuh" dan dijawab oleh hamba Alloh yang sedang duduk itu dengan suara yang rendah," Bi Adrikas Salam".

Kemudian Nabi Musa berkata," Saya ini Musa".

Bun-ya kembali menegaskan," Apakah kau Musa bani Isroil…?"

Musa jawab," Ya, saya Musa bani Isroil…"

Bun-ya bertanya lagi," Musa ?, Bukankah kamu itu orang yang di Bani Isroil orang sangat sibuk mengurus umat yang begitu banyak ? mengapa sampai disini ?"


Musa menjawab,"Wahai hamba Alloh, memang aku datang ke tempat kamu ini diperintah Tuhanku untuk menemui kamu. Karena sesungguhnya Tuhanku menyuruh aku belajar Ilmu kepada kamu".QOOLA INNA ROBBI ARSALANI ILAIKA BIT TABI'IKA WA TA'ALLAMU ILAIKA.

Setelah Musa berkata begitu, ada seekor burung menyahut air dilautan, lalu air itu menetes dihadapan Nabi Musa dan Bun-ya. Dan Bun-ya pun berkata, " Musa,…ilmu saya dan ilmu kamu serta ilmu seluruh manusia di bumi ini dari awal sampai akhir itu hanyalah seperti setetes air yang jatuh dihadapan kita dari burung tadi dibanding dengan air lautan yang terbentang di muka bumi ini.

Dan kamu Musa bukankah pernah berkata bahwa INNAKA A'LAMU AHLAL ARDLI – Aku ini lebih pandai dari semua manusia di bumi ?"

Mendengar perkataan yang tajam seperti diatas Nabi Musa AS terdiam saja, karena dalam hatinya meng-iya-kan bahwa dirinya pernah berkata begitu, yang dengan itulah membuat Alloh menyuruhnya belajar kepada Bun-ya di tempat ini.

Setelah Nabi Musa merasa yakin dengan orang yang ada dihadapannya adalah orang di maksud oleh Tuhannya maka Nabi Musa pun memohon keridloan kepada Bun-ya untuk berguru kepada nya dengan berkata :


QOOLA LAHUU MUSA, HAL AT TABI'UKA'ALAA AN TU'ALLIMANI MIMMA 'ULIMTA RUSYDAAN(66) QOOLA INNAKA LAN TASTATI'A MA'IYA SHOBRON(67) WAKAIFA TASHBIRU'ALAA MALAM TUKHITH BIHI KHUBROON (68) QOOLA SATAJIDUNII INSYA ALLOOHU SHOOBIRON WALAA A'SHII LAKA AMRON(69).

Artinya :

Musa berkata," Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada ku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah Alloh ajarkan pada kamu…"Jawab hamba Alloh itu," Sesungguhnya kamu Musa sekali-kali tidak sanggup sabar bersama ku.Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu."Musa pun menjawab," Insya Alloh kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan tidak akan menentang kamu dalam sesuatu urusanpun"Kemudian Musa bertanya, " Kalau aku sanggup mengikuti kamu, apakah persyaratannya ?"Dan dijawab oleh Bun-ya, "QOOLA FAINIT TABA'TANII FALAA TAS ALNII'ANSYAI-IN HATTA UHDITSA LAKA MINHU DZIKROON" (70)."Jika kamu mengikuti ku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu."Kawan perhatikanlah persyaratannya belajar Ilmu Khusus ini yang disampaikan oleh Alloh kepada kita melalui kutipan perkataan Nabi Khidlir.

Syaratnya adalah JANGANLAH BERTANYA ATAS SESUATU APAPUN YANG MENGUNDANG INGIN TAHU SAMPAI SANG GURU MEJELASKAN NYA SENDIRI KEPADA SI MURID" perhatikanlah ini. Jangan lupa ya.Sekarang pertanyaan untuk kita adalah apakah Cerita ini hanya dongeng saja tentang adanya Ilmu khusus. Padahal dongeng itu ditulis dalam Qur'an Al Huda.Tidakkah kita dibimbing dengan kisah ini untuk juga belajar Ilmu khusus?Dan juga diberitahu secara gamblang bagaimana adabnya seorang murid belajar tentang Ilmu Khusus ini.Adakah yang tergerak menjadi Musa-musa berikutnya mencari sosok Khidir?Atau biarlah kisah ini berlalu saja tanpa ada sesuatu apapun yang kita lakukan dari pelajaran yang terkandung didalamnya. Biarlah jadi dongeng pengantar tidur sang Ibu bagi putra-putrinya. Mari kita pertanyakan pada diri kita yang terdalam.Inilah perbedaannya, antara tatacara belajar Ilmu tata lahir dengan Ilmu Khusus tata bathin.Ilmu Tata Lahir syaratnya harus bertanya bila ada sesuatu yang tidak diketahui.

FAS ALUU AHLADZ DZIKRI INKUNTUM LA TA'LAMUUN"

Artinya : Maka bertanyalah kamu kepada Ahli Ilmu, jika kamu tidak mengetahui" QS.An Nahl/43).Bertanya adalah melaksanakan perintah Alloh. Kalau tidak bertanya berarti tidak memperhatikan perintah Alloh. Inilah cara memperoleh Ilmu Lahir.Dan Ilmu Tata Bathin, Khusus syaratnya adalah sebagaimana diungkap oleh Nabi Khidir diatas. JANGANLAH KAMU BERTANYA SEBELUM AKU/GURU MENJELASKANNYA SENDIRI"Tidak bertanya dalam belajar dan terus tekun mengikuti Sang Guru itulah berarti melaksanakan perintah Alloh.Kalau bertanya tidak diminta bertanya maka ia melanggar perintah Alloh.

Persyaratan ini terlihat ENTENG sepintas lalu, tetapi kita akan tahu terasa begitu sulit bila dilaksanakan. Dan ini kita bisa pelajari dari perjalanannya Nabi Musa berguru pada Bun-ya alias Nabi Khidir.

Tidak ada komentar:

Followers

 
heramkempek © . Template by: SkinCorner. SEO By: Islamic Blogger Template