Jumat, 01 Juli 2011

SABAR

Kesabaran
Sebagaimana
Digambarkan Dalam
Hadits.
Sebagaimana dalam al-
Qur'an,
dalam hadits juga
banyak sekali
sabda-sabda
Rasulullah SAW
yang menggambarkan
mengenai
kesabaran. Dalam kitab
Riyadhus
Shalihin, Imam Nawawi
mencantumkan 29
hadits yang
bertemakan sabar.
Secara garis
besar, hadits-hadits
tersebut
menggambarkan
kesabaran
sebagai berikut;
1. Kesabaran
merupakan "dhiya'
" (cahaya yang amat
terang).
Karena dengan
kesabaran inilah,
seseorang akan
mampu
menyingkap kegelapan.
Rasulullah SAW
mengungkapkan,
"… dan kesabaran
merupakan
cahaya yang
terang…" (HR.
Muslim)
2. Kesabaran
merupakan sesuatu
yang perlu diusahakan
dan
dilatih secara optimal.
Rasulullah
SAW pernah
menggambarkan:
"… barang siapa yang
mensabar-
sabarkan diri
(berusaha untuk
sabar), maka Allah
akan
menjadikannya
seorang yang
sabar …" (HR. Bukhari)
3. Kesabaran
merupakan
anugrah Allah yang
paling baik.
Rasulullah SAW
mengatakan, "…
dan tidaklah
seseorang itu diberi
sesuatu yang lebih
baik dan
lebih lapang daripada
kesabaran." (Muttafaqun
Alaih)
4. Kesabaran
merupakan salah
satu sifat sekaligus ciri
orang
mu'min, sebagaimana
hadits
yang terdapat pada
muqadimah;
"Sungguh menakjubkan
perkara
orang yang beriman,
karena
segala perkaranya
adalah baik.
Jika ia mendapatkan
kenikmatan,
ia bersyukur karena
(ia
mengatahui) bahwa hal
tersebut
adalah memang baik
baginya.
Dan jika ia tertimpa
musibah
atau kesulitan, ia
bersabar
karena (ia mengetahui)
bahwa
hal tersebut adalah
baik
baginya." (HR. Muslim)
5. Seseorang yang
sabar akan
mendapatkan pahala
surga.
Dalam sebuah hadits
digambarkan; Dari
Anas bin
Malik ra berkata,
bahwa aku
mendengar Rasulullah
SAW
bersabda,
Sesungguhnya Allah
berfirman, "Apabila Aku
menguji
hamba-Ku dengan
kedua
matanya, kemudian
diabersabar,
maka aku gantikan
surga
baginya." (HR. Bukhari)
6. Sabar merupakan
sifat para
nabi. Ibnu Mas'ud dalam
sebuah
riwayat pernah
mengatakan:
Dari Abdullan bin
Mas'ud
berkata"Seakan-akan
aku
memandang Rasulullah
SAW
menceritakan salah
seorang
nabi, yang dipukuli
oleh
kaumnya hingga
berdarah,
kemudia ia mengusap
darah dari
wajahnya seraya
berkata, 'Ya
Allah ampunilah dosa
kaumku,
karena sesungguhnya
mereka
tidak mengetahui." (HR.
Bukhari)
7. Kesabaran
merupakan ciri
orang yang kuat.
Rasulullah SAW
pernah
menggambarkan dalam
sebuah hadits; Dari
Abu Hurairah
ra berkata, bahwa
Rasulullah
SAW bersabda,"Orang
yang kuat
bukanlah yang pandai
bergulat,
namun orang yang
kuat adalah
orang yang memiliki
jiwanya
ketika marah." (HR.
Bukhari)
8. Kesabaran dapat
menghapuskan dosa.
Rasulullah
SAW menggambarkan
dalam
sebuah haditsnya; Dari
Abu
Hurairah ra bahwa
Rasulullan
SAW bersabda,
"Tidaklah
seorang muslim
mendapatkan
kelelahan, sakit,
kecemasan,
kesedihan, mara
bahaya dan
juga kesusahan,
hingga duri
yang menusuknya,
melainkan
Allah akan
menghapuskan dosa-
dosanya dengan hal
tersebut." (HR. Bukhari
& Muslim)
9. Kesabaran
merupakan suatu
keharusan, dimana
seseorang
tidak boleh putus asa
hingga ia
menginginkan kematian.
Sekiranya memang
sudah sangat
terpaksa hendaklah ia
berdoa
kepada Allah, agar
Allah
memberikan hal yang
terbaik
baginya; apakah
kehidupan atau
kematian. Rasulullah
SAW
mengatakan; Dari Anas
bin Malik
ra, bahwa Rasulullah
SAW
bersabda, "Janganlah
salah
seorang diantara
kalian
mengangan-angankan
datangnya kematian
karena
musibah yang
menimpanya. Dan
sekiranya ia memang
harus
mengharapkannya,
hendaklah ia
berdoa, 'Ya Allah,
teruskanlah
hidupku ini sekiranya
hidup itu
lebih baik unttukku.
Dan
wafatkanlah aku,
sekiranya itu
lebih baik bagiku." (HR.
Bukhari
Muslim)

Tidak ada komentar:

Followers

 
heramkempek © . Template by: SkinCorner. SEO By: Islamic Blogger Template