Minggu, 29 November 2009

Siapakah yang dikorbankan ISMAEL atau ISHAK ?

Menurut ajaran Islam jelas Ismael A.S yg dikorbankan. Ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ash Shaaffaat 37:100-107. Tetapi Ajaran Kristen mengatakan Ishak A.S.

Poin 1. Mari kita lihat bagaimana bunyi ayat tersebut dalam Alkitab, surat Kejadian 21:5. FirmanNya: “ Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia disana sebagai korban…..”. Timbul pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan anak tunggal itu ?. Ishak lahir setelah Ismael berumur 14 tahun. Ini sesuai dengan Kej 21: 5. “ Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya lahir baginya. Dan pada Kej 17:24-26. " Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismael, anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya disunat ”. Jadi terlihat disitu umur Ismael 14 tahun lah, Ishak lahir dan anak yang tunggal tentu Ismael.

Poin 2. Anak Nabi Ibrahim diakui adalah Ishak dan Ismael tertulis pada Kej.21:13. “ Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena iapun anakmu ”. Jadi memang dua orang anak dan anak tunggal tentu sebelum Ishak lahir, itulah Ismael.

Tidak ada komentar:

Followers

 
heramkempek © . Template by: SkinCorner. SEO By: Islamic Blogger Template