Kamis, 15 Desember 2011

Doa Nabi al-Khidhr a.s.

Syaikh Muhammad Amin Kurdi dalam kitabnya " Tanwirul Qulub " pada halaman 422 menulis satu faedah seperti berikut: -Imam as-Sayuthi telah menyebut dalam " Luqtul Marjaan " daripada Sayyidina Ibnu 'Abbas rodhiallahu `anhuma sebagai berkata:-

"Nabi al-Khidhr dan Nabi Ilyas bertemu pada setiap tahun di musim haji dan mereka berdua berpisah atas kalimah-kalimah ini:
"Dengan nama Allah, sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan melainkan Allah;
Sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah, tidak ada yang menolak kejahatan melainkan Allah;
Sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah, setiap keni'matan adalah daripada Allah;
Sesuatu itu menurut apa yang dikehendaki Allah, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah".

Ibnu 'Abbas berkata: "Sesiapa yang membaca doa ini ketika pagi dan petang sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengamankan (yakni menyelamatkan) dia dari tenggelam (lemas), kebakaran, kecurian, dari (kejahatan) syaitan, penguasa, ular dan kalajengking."

Maka sewajarnya bagi seseorang murid untuk mengamalkan doa ini, kerana ianya akan menjadi sebab yang membawa kepada tawakkal.

Doa ini juga dinukil oleh Hujjatul Islam al-Ghazali dalam " Ihya` 'Ulumiddin " jilid 1 halaman 374 dengan sedikit perbedaan lafaz.

Tawakkal itu amatlah penting dalam kehidupan seseorang muslim. Walau bagaimana hebatnya kita, selaku hamba kita hendaklah sentiasa bertawakkal kepada Allah, sejak permulaan setiap sesuatu pekerjaan berkekalan sehingga mencapai tujuan atau sebaliknya. Allah pula menyukai orang-orang yang bertawakkal sebagaimana difirmankanNya dalam surah Ali 'Imraan ayat 159 yang kira-kira berarti: " Bahawasanya Allah ta`ala itu kasih akan orang-orang yang bertawakkal ."

Manakala dalam surah ath-Tholaaq ayat 3, Allah berfirman yang kira-kira berarti: " Dan sesiapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah itu mencukupi baginya".

Tidak ada komentar:

Followers

 
heramkempek © . Template by: SkinCorner. SEO By: Islamic Blogger Template